Wat is supply chain management?

Supply chain management is essentieel voor het bedrijfsleven omdat het zich richt op de behandeling van de volledige productie van een product. Vanaf de start van de productie is er supply management. Van de grondstoffen tot het eindproduct draait alles om supply chain management. Maar hoe werkt supply chain management? Dit proces werkt via het netwerk van leveranciers of ook wel schakels genoemd. Deze netwerken of schakels zijn verantwoordelijk voor het produceren van producten uit hun grondstof naar de eindgebruikers of de consumenten.

Het proces van supply chain management

Er zijn vijf hoofdcomponenten in het traditionele proces van supply chain management. De eerste is de planningsfase. Dit is waar de links alle middelen plannen en beheren die nodig zijn om aan de vraag van de consument met betrekking tot het product te voldoen. Het volgende is de sourcing. Sourcing omvat het kiezen van de leverancier om de diensten of goederen uit te besteden of te leveren die essentieel zijn om het specifieke product te maken. Hier worden ook leveranciersrelaties opgebouwd. Het volgende is het productieproces. Dit is waar de taken die nodig zijn voor het produceren van het eindproduct moeten worden georganiseerd.

Het omvat het accepteren van de grondstoffen, het vervaardigen van het product zelf, het testen op kwaliteit, het verpakken voor transport en het plannen van levering. Het vierde onderdeel of proces is levering en logistiek. Dit is de fase waarin het product de productievloer verlaat. In deze fase moet je weten dat je de bestellingen van klanten moet coördineren of controleren, transporten moet plannen, pakketten moet verzenden, consumenten moet factureren en betalingen moet ontvangen. De laatste is het herbestemmingsproces. Dit onderdeel is alleen nodig als er sprake is van defecte of defecte producten. Als er overtollige goederen zijn, moeten deze ook worden geretourneerd.

Is supply chain management belangrijk?

Supply chain management is inderdaad een belangrijk aspect van het bedrijfsleven en de economie. Als er effectief supply chain management is, kun je de kosten minimaliseren en tijdverspilling in de verkeerde productiecyclus verminderen. Er zijn doorgaans drie scenario’s waarin supply chain management waarde biedt. Het eerste scenario is bij het identificeren van potentiële problemen voor de keten zelf. Zo kunnen de fabrikanten en logistieke partners het probleem oplossen en dergelijke toekomstige problemen oplossen. Het volgende scenario is wanneer de prijs dynamisch wordt geoptimaliseerd.

Dit is het meest effectief bij seizoensproducten vanwege hun houdbaarheid. Bijgevolg zullen deze producten tegen grote kortingen worden verkocht. Het laatste scenario omvat de verbetering van de allocatie van de voorraad. Een effectief supply chain management kan de fabrikanten een signaal geven als het gaat om het toewijzen van middelen en het plannen van werk op basis van hun verkooprapporten.